STONEHILL´S FANTASY   Haglund n.r.  15 - 80 - TM   TET SEV    foto: A Haglund       120:-

  

 STONEHILL´S FIERY EDGE   Haglund n.r.   12 - 75 - TM    TET EV     foto: A Haglund         80:-   

  STONEHILL´S FILLED WITH LOVE   Haglund n.r.   15 - 60 - M   TET SEV     foto: A Haglund         80:-  


 STONEHILL´S FORBIDDEN DESIRE   Haglund n.r.   15 - 55 - TM   TET SEV     foto: A Haglund        150:-     


 STONEHILL´S FORTUNA   Haglund n.r.   12 - 65 - TM   TET SEV        80:-     

 Blomman är inte fullt utslagen.